logo
close

Znacznik HTML textarea 'Pole do wprowadzania wielu linii tekstu’

27 stycznia 2020
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <textarea> służy do utworzenia wieloliniowego pola do wprowadzania tekstu. Pole tego typu zazwyczaj stosuje się w formularzach. Do takiego pola użytkownik może wprowadzić nieograniczoną ilość tekstu. Domyślnie pole to wyświetla wprowadzony tekst stosując czcionkę o stałej szerokości znaków.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML: Brak.

Przykład:

<textarea rows="5" cols="30">&lt;textarea&gt;
</textarea>

DTD w których można korzystać ze znacznika <textarea>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <textarea>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
cols Wielkość pola – ilość wyświetlanych kolumn tekstu Tak STF
disabled Wyłącza element Nie STF
name Definiuje nazwę obiektu, za pomocą której można się do niego odwołać w skryptach Nie STF
readonly Określa że zawartość pola nie może być modyfikowana przez użytkownika Nie STF
rows Wielkość pola – ilość wyświetlanych wierszy tekstu Tak STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF
Zdarzenia elementów formularza
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onchange Skrypt do uruchomienia gdy zawartość elementu się zmienia Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF
onselect Skrypt do uruchomienia gdy element zostaje wybrany Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności