logo
close

Znacznik HTML select 'Lista wybieralna’

24 sierpnia 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <select> służy do utworzenia listy elementów, zarówno „zwykłej” (listbox) jak i rozwijalnej (combobox). Listy takie są zazwyczaj używane wewnątrz formularzy utworzonych za pomocą znacznika <form>.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML: Brak.

Przykład:

<select>
    <option value="html">HTML</option>
    <option value="css">CSS</option>
    <option value="javascript">JavaScript</option>
</select>

                         HTML                       
                         CSS                       
                         JavaScript                       

DTD w których można korzystać ze znacznika <select>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <select>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
accesskey Określa klawisz skrótu, który po naciśnięciu razem z klawiszem Alt spowoduje uaktywnienie elementu Nie STF
disabled Wyłącza element Nie STF
multiple Wartość multiple określa że możliwe będzie wybranie kilku elementów listy jednocześnie Nie STF
name Definiuje nazwę obiektu, za pomocą której można się do niego odwołać w skryptach Nie STF
size Określa ilość elementów która powinna być na raz widoczna na liście Nie STF
tabindex Definiuje kolejność w jakiej mają być aktywowane elementy przy przechodzeniu klawiszem Tab Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia elementów formularza
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onchange Skrypt do uruchomienia gdy zawartość elementu się zmienia Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności