logo
close

Znacznik HTML option 'Opcja w liście rozwijalnej’

1 maja 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <option> służy do utworzenia elementu listy „zwykłej” (listbox) lub rozwijalnej (combo box).

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

W HTML ten znacznik nie ma znacznika zamykającego.

W XHTML ten znacznik musi być poprawnie zamknięty.

Wskazówki:

Znacznik <option> może być używany bez żadnych atrybutów, ale zalecane jest użycie atrybutu value aby podać wartość która będzie wysłana do serwera.

Ten znacznik należy używać wewnątrz znacznika <select>. Poza nim ten znacznik nie ma żadnego znaczenia.

Przykład:

<select>
    <option value="html">HTML</option>
    <option value="css">CSS</option>
    <option value="javascript">JavaScript</option>
</select>

                         HTML
CSS
JavaScript

DTD w których można korzystać ze znacznika <option>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <option>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
disabled Wyłącza element Nie STF
label Wyświetlana nazwa grupy opcji Nie STF
selected Określa że dany element listy powinien być domyślnie wybrany Nie STF
tabindex Definiuje kolejność w jakiej mają być aktywowane elementy przy przechodzeniu klawiszem Tab Nie STF
value Początkowa wartość dla elementu. Może ona być później zmieniona przez skrypt Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności