Znacznik <ins> służy do oznaczenia tekstu który został dodany.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML: Brak.

Wskazówki:

Przeglądarki zazwyczaj wyświetlają tekst otoczony tym znacznikiem jako podkreślony.

Aby oznaczyć fragment tekstu jako usunięty, użyj znacznika <del>.

Przykład:

<p>Papuga to jest ptak <ins></ins>.</p>

Papuga to jest ptak i dlatego ma skrzydła.

DTD w których można korzystać ze znacznika <ins>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <ins>

Wartości w kolumnie “Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
cite Adres źródłowy URL cytatu lub informacji Nie STF
datetime Data modyfikacji w formacie RRRRMMDD Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF