logo
close

Znacznik HTML img 'Obrazek’

4 kwietnia 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <x> służy do wstawienia obrazka na stronę WWW.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

W HTML ten znacznik nie ma znacznika zamykającego.

W XHTML ten znacznik musi być poprawnie zamknięty.

Atrybuty alignborderhspace i vspace są oznaczone jako niezalecane w HTML 4.01, i są nie wspierane w XHTML 1.0 Strict.

Wskazówka:

Tekst alternatywny podany jako wartość atrybutu alt przez większość przeglądarek jest wyświetlany po zatrzymaniu kursora myszki nad obrazkiem. Wyjątkiem jest tu przeglądarka Firefox która traktuje ten atrybut dokładnie tak jak to jest zapisane w opisie standardu (czyli jako tekst do wyświetlenia w przypadku gdy nie można załadować obrazka), i nie wyświetla go po najechaniu myszką na obrazek. Aby uzyskać ten efekt także w przeglądarce Firefox, użyj atrybutu title (przypisz mu tą samą wartość to atrybutowi alt).

Przykład:

<img src="../webdir.gif" width="101" height="77" 
    alt="" title="" />

Książka dla Webmastera

DTD w których można korzystać ze znacznika <img>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <img>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
align Określa sposób wyrównania obrazka względem otaczającego tekstu. Dozwolone wartości to:

  • left – wyrównanie do lewej;
  • right – wyrównanie do prawej;
  • top – wyrównanie do góry;
  • middle – wyrównanie do środka;
  • bottom – wyrównanie do dołu.

Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego.

Nie TF
alt Alternatywny tekst to wyświetlenia jeżeli przeglądarka nie może wyświetlić obiektu Tak STF
border Grubość ramki w pikselach Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
height Wysokość elementu w pikselach lub procentach Nie STF
hspace Margines w poziomie dookoła obiektu (w pikselach) Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
ismap Oznacza że obrazek będzie mapą obrazu przetwarzaną na serwerze (server-side) Nie STF
longdesc Adres URL gdzie znajduje się dłuższy opis zawartości ramki lub obrazka. Możesz podać go dla przeglądarek które nie obsługują ramek lub nie wyświetlają obrazków Nie STF
src Adres URL pliku który ma zostać pokazany w ramce Tak STF
usemap Określa nazwę mapy obrazu która ma być użyta po stronie klienta (w przeglądarce) Nie STF
vspace Margines w pionie dookoła obiektu (w pikselach) Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
width Szerokość w pikselach lub procentach Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności