logo
close

Znacznik HTML dir 'Lista katalogu’

10 lipca 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Ten znacznik został uznany za niezalecany w standardzie HTML 4.01 i XHTML.

Znacznik <dir> służy do utworzenia listy katalogu.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

Znacznik nie jest wspierany w standardzie XHTML 1.0 Strict.

Wskazówki:

Przeglądarki zazwyczaj wyświetlają taką listę jako listę wypunktowaną, którą można także utworzyć za pomocą znacznika <ul>.

Przykład:

<dir>
<li>Element 1</li>
<li>Element 2</li>
<li>Element 3</li>
</dir>

DTD w których można korzystać ze znacznika <dir>: Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <dir>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
compact Wyświetlaj listę w wersji kompaktowej Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF
Zdarzenia focusu
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności