logo
close

Znacznik HTML button 'Przycisk’

23 stycznia 2020
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <button> służy do wstawienia na stronę przycisku który można nacisnąć. Wewnątrz takiego przycisku można umieścić dowolną zawartość, np. tekst lub obrazki, co odróżnia taki przycisk od przycisków utworzonych za pomocą znacznika <input>.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML: Brak.

Przykład:

<button></button>

DTD w których można korzystać ze znacznika <button>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <button>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
disabled Wyłącza element Nie STF
name Definiuje nazwę obiektu, za pomocą której można się do niego odwołać w skryptach Nie STF
type Określa rodzaj przycisku. Dostępne wartości to button (wartość domyślna), reset i submit Nie STF
value Początkowa wartość dla elementu. Może ona być później zmieniona przez skrypt Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Atrybuty klawiatury
accesskey Skrót klawiaturowy używany do dostępu do tego elementu Nie STF
tabindex Kolejność aktywacji elementów przy przechodzeniu klawiszem Tab Nie STF
Zdarzenia focusu
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności