Znacznik <br> służy do złamania linii.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

W HTML ten znacznik nie ma znacznika zamykającego.

W XHTML ten znacznik musi być poprawnie zamknięty.

Uwaga:

Używaj tego znacznika do wstawiania pustych linii, ale nie do oddzielania paragrafów (do tworzenia paragrafów służy znacznik <p>).

Przykład:

<p>Ta linia<br /></p>

Ta linia
jest złamana.

DTD w których można korzystać ze znacznika <br>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <br>

Wartości w kolumnie “Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF