logo
close

Znacznik HTML 'Kierunek wyświetlania tekstu’

13 października 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <bdo> określa kierunek wyświetlania tekstu.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML: Brak.

Przykład:

<p><bdo dir="ltr">Tekst od lewej do prawej</bdo></p>
<p><bdo dir="rtl">Tekst od prawej do lewej</bdo></p>

Tekst od lewej do prawej

Tekst od prawej do lewej

DTD w których można korzystać ze znacznika <bdo>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <bdo>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
dir Określa kierunek wyświetlania tekstu. Dostępne wartości:

  • ltr – od lewej do prawej;
  • rtl – od prawej do lewej;
Tak STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności