logo
close

Znacznik HTML 'Definicja bazowego fontu’

8 sierpnia 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Ten znacznik został uznany za niezalecany w standardzie HTML 4.01 i XHTML.

Znacznik <basefont> definiuje bazowy font dla strony.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

Znacznik nie jest wspierany w standardzie XHTML 1.0 Strict.

DTD w których można korzystać ze znacznika <basefont>: Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <basefont>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
color Określa kolor tekstu. Możliwe wartości to: kod szesnastkowy koloru (np. #123456), nazwa koloru (np. white) lub wartości poszczególnych składowych RGB (np. url(10, 20, 30)). Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
face Określa nazwę czcionki, lub listę ich nazw. Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
size Określa wielkość czcionki (od 1 do 7). Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności