logo
close

Typy danych w JavaScript

21 sierpnia 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Kurs JavaScript

W języku JavaScript można wykonywać operacje nie tylko na liczbach, ale także na innych typach wartości. Pełna lista tych typów jest następująca (w nawiasach są nazwy angielskie):

  • liczby (Number);
  • ciągi znaków (String);
  • wartości logiczne (Boolean);
  • obiekty (Object);
  • tablice (Array);
  • dwa typy/wartości specjalne: Null i Undefined.

Każdy z tych typów można przypisać do zmiennej. Można ich także używać w wyrażeniach (chociaż w przypadku dwóch ostatnich trzeba pamiętać o kilku rzeczach).

Wartości liczbowe omówiłem już wcześniej na tej stronie, dlatego nie będę ich ponownie omawiał. Przypomnę tylko że mogą to być liczby całkowite oraz zmiennoprzecinkowe.

Drugim typem danych są ciągi znaków, nazywane często także (od ich angielskiej nazwy) stringami. Są to zazwyczaj różnego rodzaju napisy czy fragmenty kodu HTML, przeznaczone np. do późniejszego wyświetlenia. W poprzedniej lekcji (Wstęp do kursu JavaScript użyłem ich kilkakrotnie, bez dokładnego omawiania ich. Każdy z takich ciągów znaków musi być otoczony z obydwu stron cudzysłowami, lub apostrofami (nie można jednak ich mieszać pomiędzy sobą).

var hello = "Hello";
var world = 'World';

Kilka napisów można połączyć razem używając operatora dodawania:

var hello = "Hello";
var world = 'World';
document.write(hello + " " + world + "!");

W wyniku na stronie powinien zostać wyświetlony napis „Hello World!”.

Poza tym warto wiedzieć że stringi są obiektami typu String. Więcej o obiektach będzie poniżej. Samemu obiektowi String poświęcę też dodatkową lekcję.

Kolejnym typem jest typ logiczny (Boolean). Posiada on tylko dwie wartości: true (prawda) i false (fałsz). Jest on używany głównie podczas operacji porównywania, oraz operacji logicznych – więcej na ten temat będzie w kolejnych lekcjach, rozpoczynając od lekcji Operatory arytmetyczne w JavaScript.

Następny dostępny typ to tablice. Służą one do grupowania danych w strukturę, gdzie każdemu elementowi przypisany jest określony indeks. Opiszę je dokładniej w jednej z kolejnych lekcji. Tu wspomnę tylko jeszcze że tablice, podobnie jak ciągi znaków, też są obiektem (Array).

Na liście typów jest jest typ obiektowy (Object). Jest to także typ złożony, podobnie jak tablice. Posiada on jednak zupełnie inne możliwości jak i zastosowania – można wewnątrz niego zdefiniować funkcje (zwane także metodami) oraz pola (zwane także właściwościami). Więcej o obiektach będzie w dalszej części kursu.

Na końcu listy są dwa typy, a zarazem wartości specjalne: Null i Undefined. Pierwszy z nich posiada tylko jedną wartość: null. Oznacza ona „brak wartości” lub „brak obiektu”. Przypisanie tej wartości do zmiennej powoduje wyczyszczenie jej wartości, ale nie powoduje usunięcia zmiennej.

Typ Undefined również posiada tylko jedną wartość: undefined. Jest ona przypisana do zmiennych które zostały zadeklarowane ale nie zostały zainicjalizowane (nie posiadają przypisanej wartości), lub gdy podane pole (właściwość) obiektu nie istnieje. Wartość ta ma także specjalną właściwość – próba porównania jej z samą sobą zawsze daje wynik false (fałsz). Dlatego też aby sprawdzić czy coś posiada wartość undefined, należy użyć operatora typeof().

Operator typeof() zwraca string z nazwą typu jaki ma przekazany parametr (np. zmienna). Może on zwrócić jedną z podanych wartości: „number„, „string„, „boolean„, „object„, „function” lub „undefined„. Zatem aby sprawdzić czy np. zmienna ma wartość undefined, należy sprawdzić czy wartość zwrócona przez typeof() jest równa undefined:

if (typeof(zmienna) == "undefined")
    alert("Niezdefiniowana zmienna!");

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności