logo
close

Pozostałe operatory

27 sierpnia 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Kurs JavaScript

Oprócz wymienionych powyżej operatorów, jest jeszcze kilka innych. Pierwszym z nich jest operator warunkowy. Pozwala on na szybkie sprawdzenie czy warunek jest prawdziwy, i zwrócenie jednej z dwóch podanych wartości. Ma on postać warunek ? wartosc_1 : wartosc_2. Jeżeli podany warunek będzie prawdziwy, wówczas zostanie zwrócona wartosc_1, natomiast w przeciwnym wypadku wartosc_2. Dla przykładu wartość bezwzględną liczby można wyliczyć w taki sposób:

wart_bezw = n >= 0 ? n : -n;

Kolejnym operatorem jest przecinek ,. Jego działanie polega na wyliczeniu wartości wyrażeń po obydwu jego stronach, i zwróceniu tej która jest po prawej stronie. Przydaje się to głównie w pętlach for, gdzie można go użyć do modyfikacji kilku wartości równocześnie (o pętlach będzie więcej w dalszej części kursu).

for (n = 0, k = 3; n < 10; ++n, k += 4)
{
    alert(n + k);
}

Następnym operatorem jest operator delete, który służy do usuwania elementu z tablicy, lub właściwości obiektu:

delete tablica[10];

W tej grupie jest także operator typeof, który zwraca ciąg znaków opisujący typ przekazanej wartości: „number” „string”, „boolean”, „object”, „function” i „undefined”.

alert(typeof(1 + 2));

Kolejny operator to void, który oblicza wartość przekazanego wyrażenia, ale zawsze zwraca wartość undefined.

void(1 + 2);

Następny operator to instanceof. Służy on do sprawdzenia czy dany obiekt jest instancją określonej klasy. Zwraca on wartość typu Boolean.

obj instanceof Date;

Przedostatnim operatorem w tej grupie jest operator new, który służy do tworzenia nowych obiektów:

var data = new Date();

Ostatnim operatorem natomiast jest in, za pomocą którego można sprawdzić czy obiekt posiada określone pole:

pole in obj;

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności