logo
close

Operatory logiczne

16 października 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Kurs JavaScript

W tej grupie znajdują się operatory które mogą być zastosowanie do tworzenia bardziej złożonych wyrażeń logicznych, gdzie konieczne jest np. sprawdzenie kilku warunków jednocześnie. Dostępne są trzy operatory: iloczyn logiczny &&, suma logiczna || oraz negacja logiczna !.

Negacja logiczna jest to najprostszy operator – zmienia on wartość na przeciwną, czyli true na false, oraz false na true.

!true; // false
!false; // true

Operator iloczynu logicznego służy do sprawdzenia czy obydwie wartości są prawdziwe (true). Jeżeli tak jest, wynikiem też jest true, natomiast w przeciwnym wypadku wynikiem będzie false.

false && false; // false
false && true; // false
true && false; // false
true && true; // true

Operator sumy logicznej służy natomiast do sprawdzenia czy co najmniej jedna z wartości jest prawdziwa (true). Jeżeli tak jest, wynikiem też jest true, natomiast w przeciwnym wypadku wynikiem będzie false.

false || false; // false
false || true; // true
true || false; // true
true || true; // true

Przy tworzeniu bardziej złożonych wyrażeń logicznych można używać tych operatorów wielokrotnie:

(a > 0) && (b > 0) && (c > 0);

Przy zapisywaniu warunków warto je brać w nawiasy – sprawi to że całe wyrażenie będzie czytelniejsze i łatwiejsze do przeanalizowania.

Warto także pamiętać że operator iloczynu logicznego ma wyższy priorytet niż operatory sumy logicznej (podobnie jak w przypadku zwykłego mnożenia i dodawania), zatem czasami użycie nawiasów może być konieczne, np. aby sprawdzić czy obydwie liczby są dodatnie, bądź ujemne:

((a > 0) && (b > 0)) || ((a < 0) && (b < 0));

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności