logo
close

Znaki specjalne HTML

6 grudnia 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Aktualności

Znaki specjalne HTML (inne nazwy które można spotkać to Encje HTML lub Odwołania znakowe SGML) są używane najczęściej do reprezentacji znaków które mają specjalne znaczenie dla języka HTML (tzn. &, <, >, ” i ’). Poza tym są one często używane aby wstawić do dokumentu HTML znaki których normalnie nie można użyć (ponieważ używany zestaw znaków, np. ISO-8859-2, na to nie pozwala), lub też dany znak jest trudny do wpisania (tzn. nie ma go na klawiaturze). Obecnie ze względu na możliwość zastosowania standardu kodowania znaków UTF-8 (lub innego opartego na Unicode) pierwszy argument stracił znacznie na aktualności, ale drugi nadaj jest aktualny.

Każdy znak specjalny musi rozpoczynać się od znaku ampersand „&”, i kończyć znakiem średnika „;”. Warto także wiedzieć że znaki specjalne HTML mogą zostać napisane na jeden z trzech sposobów:

  • poprzez podanie nazwy znaku, np: &amp;
  • poprzez podanie kodu dziesiętnego znaku poprzedzonego znakiem „#”, np: &
  • poprzez podanie kodu szestnastkowego znaku poprzedzonego znakami „#x”, np: & Sprawdź jak wstawić twardą spację HTML.

W poniższej tabeli znajdziesz wszystkie znaki specjalne których możesz użyć. W kolumnie Opis pozostawiłem oryginalne nazwy angielskie wraz z ich polskimi odpowiednikami (mam nadzieję że dobrze to przetłumaczyłem :)). W ostatnich dwóch kolumnach znajdują się przykłady użycia znaku – zarówno podając jego nazwę, jak i kod.

Oprócz znaków wymienionych w tabeli poniżej jest jeszcze duża liczba innych znaków Unicode, które nie mają przypisanych swoich nazw, ale które można użyć poprzez podanie ich kodów numerycznych (czyli na ostatnie dwa sposoby). Pełną listę tych znaków możesz znaleźć np. na oficjalnej stronie standardu Unicode.

Musisz także pamiętać że niektóre z tych znaków ciągle nie są jeszcze obsługiwane przez przeglądarki. Przyczyną tego może być fakt że czcionki używane powszechnie na stronach WWW nie posiadają jeszcze wszyystkich znaków które są tutaj potrzebne. Pomimo tego faktu przeglądarki starają się jakoś obejść to ograniczenie, np. poprzez „pożyczanie” potrzebnych znaków z innych czcionek.

Sprawdziłem jak znaki umieszczone w tabeli poniżej są wyświetlane przez różne przeglądarki. Najlepiej wypadł tutaj Netscape Browser (wersja 8.1.3), który wyświetlił wszystkie znaki. Na drugim miejscu znalazł się Firefox (wersja 2.0.0.3), który nie potrafił wyświetlić lewego i prawego nawiasu kątowego (&lang; i &rang;). Trzecie miejsce przypadło przeglądarce Opera w wersji 9.20, która nie potrafiła wyświetlić znaków z grup „Różne symbole technicze” oraz „Różne symbole”. Na ostatnim miejscu znalazł się IE 7, który miał największe problemy z wyświetlaniem – nie potrafi wyświetlić około połowy znaków z grup „Symbole podobne do liter” (działa tylko znak handlowy), „Strzałki” (działa tylko pierwsze pięć strzałek), „Operatory matematyczne” (brakuje połowy znaków) i „Różne symbole technicze” (brakuje nawiasów kątowych).

Nazwa Kod dzieś. Kod szest. Opis Przykład (nazwa) Przykład (kod)
Znaki specjalne HTML
&quot; quotation mark (znak zapytania)
&amp; & & ampersand & &
&lt; < < less-than sign (znak mniejszy niż) < <
&gt; > > greater-than sign (znak większy niż) > >
Łacińskie znaki rozszerzone – A
&OElig; Œ Œ latin capital ligature OE (duża ligatura OE) Œ Œ
&oelig; œ œ latin small ligature oe (mała ligatura OE) œ œ
&Scaron; Š Š latin capital letter S with caron (duża litera S z odwróconym daszkiem) Š Š
&scaron; š š latin small letter s with caron (mała litera s z odwróconym daszkiem) š š
&Yuml; Ÿ Ÿ latin capital letter Y with diaeresis (duża litera Y z umlautem) Ÿ Ÿ
Znaki modyfikujące poprzedzający znak
&circ; ˆ ˆ modifier letter circumflex accent (daszek) ˆ ˆ
&tilde; ˜ ˜ small tilde (tylda) ˜ ˜
General Punctuation
&ensp; en space (spacja o szerokości 1 en = 1/2 em)
&emsp; em space (spacja o szerokości 1 em)
&thinsp; thin space (spacja o szerokości 1/5 em)
&zwnj; zero width non-joiner
&zwj; zero width joiner
&lrm; left-to-right mark (znacznik kierunku tekstu: od lewej do prawej)
&rlm; right-to-left mark (znacznik kierunku tekstu: od prawej do lewej)
&ndash; en dash (łącznik o długości 1 en = 1/2 em)
&mdash; em dash (łącznik o długości 1 em)
&lsquo; left single quotation mark (lewy pojedynczy cudzysłów)
&rsquo; right single quotation mark (prawy pojedynczy cudzysłów)
&sbquo; single low-9 quotation mark (pojedynczy cudzysłów dolny)
&ldquo; left double quotation mark (lewy podwójny cudzysłów)
&rdquo; right double quotation mark (prawy podwójny cudzysłów)
&bdquo; double low-9 quotation mark (podwójny cudzysłów dolny)
&dagger; dagger (krzyżyk)
&Dagger; double dagger (podwójny krzyżyk)
&permil; per mille sign (promil)
&lsaquo; single left-pointing angle quotation mark (pojedynczy lewy cudzysłów kątowy)
&rsaquo; single right-pointing angle quotation mark (pojedynczy prawy cudzysłów kątowy)
&euro; euro sign (znak euro)
Łacińskie znaki rozszerzone – B
&fnof; ƒ ƒ latin small f with hook = function = florin (mała litera f z ogonkiem) ƒ ƒ
Duże litery greckie
&Alpha; Α Α greek capital letter alpha Α Α
&Beta; Β Β greek capital letter beta Β Β
&Gamma; Γ Γ greek capital letter gamma Γ Γ
&Delta; Δ Δ greek capital letter delta Δ Δ
&Epsilon; Ε Ε greek capital letter epsilon Ε Ε
&Zeta; Ζ Ζ greek capital letter zeta Ζ Ζ
&Eta; Η Η greek capital letter eta Η Η
&Theta; Θ Θ greek capital letter theta Θ Θ
&Iota; Ι Ι greek capital letter iota Ι Ι
&Kappa; Κ Κ greek capital letter kappa Κ Κ
&Lambda; Λ Λ greek capital letter lambda Λ Λ
&Mu; Μ Μ greek capital letter mu Μ Μ
&Nu; Ν Ν greek capital letter nu Ν Ν
&Xi; Ξ Ξ greek capital letter xi Ξ Ξ
&Omicron; Ο Ο greek capital letter omicron Ο Ο
&Pi; Π Π greek capital letter pi Π Π
&Rho; Ρ Ρ greek capital letter rho Ρ Ρ
&Sigma; Σ Σ greek capital letter sigma Σ Σ
&Tau; Τ Τ greek capital letter tau Τ Τ
&Upsilon; Υ Υ greek capital letter upsilon Υ Υ
&Phi; Φ Φ greek capital letter phi Φ Φ
&Chi; Χ Χ greek capital letter chi Χ Χ
&Psi; Ψ Ψ greek capital letter psi Ψ Ψ
&Omega; Ω Ω greek capital letter omega Ω Ω
Małe litery greckie
&alpha; α α greek small letter alpha α α
&beta; β β greek small letter beta β β
&gamma; γ γ greek small letter gamma γ γ
&delta; δ δ greek small letter delta δ δ
&epsilon; ε ε greek small letter epsilon ε ε
&zeta; ζ ζ greek small letter zeta ζ ζ
&eta; η η greek small letter eta η η
&theta; θ θ greek small letter theta θ θ
&iota; ι ι greek small letter iota ι ι
&kappa; κ κ greek small letter kappa κ κ
&lambda; λ λ greek small letter lambda λ λ
&mu; μ μ greek small letter mu μ μ
&nu; ν ν greek small letter nu ν ν
&xi; ξ ξ greek small letter xi ξ ξ
&omicron; ο ο greek small letter omicron ο ο
&pi; π π greek small letter pi π π
&rho; ρ ρ greek small letter rho ρ ρ
&sigmaf; ς ς greek small letter final sigma ς ς
&sigma; σ σ greek small letter sigma σ σ
&tau; τ τ greek small letter tau τ τ
&upsilon; υ υ greek small letter upsilon υ υ
&phi; φ φ greek small letter phi φ φ
&chi; χ χ greek small letter chi χ χ
&psi; ψ ψ greek small letter psi ψ ψ
&omega; ω ω greek small letter omega ω ω
Symbole greckie
&thetasym; ϑ ϑ greek small letter theta symbol ϑ ϑ
&upsih; ϒ ϒ greek upsilon with hook symbol ϒ ϒ
&piv; ϖ ϖ greek pi symbol ϖ ϖ
Ogólne znaki wypunktowania
&bull; bullet = black small circle (kropka)
&hellip; horizontal ellipsis = three dot leader (trzy kropki)
&prime; prime = minutes = feet (symbol minut i stóp)
&Prime; double prime = seconds = inches (symbol sekund i cali)
&oline; overline = spacing overscore (górna linia)
&frasl; fraction slash (znak ułamka)
Symbole podobne do liter
&weierp; script capital P = power set (zbiór potęgowy)
&image; blackletter capital I = imaginary part (część urojona)
&real; blackletter capital R = real part symbol (część rzeczywista)
&trade; trade mark sign (znak handlowy)
&alefsym; alef symbol = first transfinite cardinal (pierwsza nieprzeliczalna liczba porządkowa)
Strzałki
&larr; leftwards arrow (strzałka w lewo)
&uarr; upwards arrow (strzałka do góry)
&rarr; rightwards arrow (strzałka w prawo)
&darr; downwards arrow (strzałka w dół)
&harr; left right arrow (strzałka w lewo i prawo)
&crarr; downwards arrow with corner leftwards = carriage return (strzałka w dół skręcająca w lewo – znak powrotu karetki)
&lArr; leftwards double arrow (podwójna strzałka w lewo)
&uArr; upwards double arrow (podwójna strzałka w górę)
&rArr; rightwards double arrow (podwójna strzałka w prawo)
&dArr; downwards double arrow (podwójna strzałka w dół)
&hArr; left right double arrow (podwójna strzałka w lewo i prawo)
Operatory matematyczne
&forall; for all (dla każdego)
&part; partial differential (pochodna częściowa)
&exist; there exists (istnieje)
&empty; empty set = null set = diameter (pusty zbiór)
&nabla; nabla = backward difference
&isin; element of (należy do zbioru)
&notin; not an element of (nie należy do zbioru)
&ni; contains as member (zawiera jako element)
&prod; n-ary product = product sign (iloczyn uogólniony)
&sum; n-ary sumation (suma uogólniona)
&minus; minus sign (znak minus)
&lowast; asterisk operator (operator mnożenia)
&radic; square root = radical sign (pierwiastek kwadratowy)
&prop; proportional to (proporcjonalny do)
&infin; infinity (nieskończoność)
&ang; angle (kąt)
&and; logical and = wedge (iloczyn logiczny)
&or; logical or = vee (suma logiczna)
&cap; intersection = cap (część wspólna zbiorów)
&cup; union = cup (suma zbiorów)
&int; integral (całka)
&there4; therefore (zatem)
&sim; tilde operator = varies with = similar to (operator tylda, zmienia się z, podobny do)
&cong; approximately equal to (w przybliżeniu równy)
&asymp; almost equal to = asymptotic to (prawie różny, asymptotyczny do)
&ne; not equal to (nie równy)
&equiv; identical to (identyczny)
&le; less-than or equal to (mniejszy lub równy)
&ge; greater-than or equal to (większy lub równy)
&sub; subset of (podzbiór)
&sup; superset of (nadzbiór)
&nsub; not a subset of (nie jest podzbiorem)
&sube; subset of or equal to (jest podzbiorem lub jest równy)
&supe; superset of or equal to (jest nadzbiorem lub jest równy)
&oplus; circled plus = direct sum (suma bezpośrednia)
&otimes; circled times = vector product (iloczyn wektorowy)
&perp; up tack = orthogonal to = perpendicular (ortogonalny, prostopadły do)
&sdot; dot operator (operator kropka)
Różne symbole technicze
&lceil; left ceiling = apl upstile
&rceil; right ceiling
&lfloor; left floor
&rfloor; right floor
&lang; left-pointing angle bracket = bra
&rang; right-pointing angle bracket = ket
Kształty geometryczne
&loz; lozenge
Różne symbole
&spades; black spade suit
&clubs; black club suit = shamrock
&hearts; black heart suit = valentine
&diams; black diamond suit
Duże litery narodowe
&nbsp; no-break space = non-breaking space (spacja niełamalna)
&iexcl; ¡ ¡ inverted exclamation mark (odwrócony wykrzyknik) ¡ ¡
&cent; ¢ ¢ cent sign (znak centa) ¢ ¢
&pound; £ £ pound sign (znak funta) £ £
&curren; ¤ ¤ currency sign (znak waluty) ¤ ¤
&yen; ¥ ¥ yen sign = yuan sign (znak jena) ¥ ¥
&brvbar; ¦ ¦ broken bar = broken vertical bar (pionowa przerwana linia) ¦ ¦
&sect; § § section sign (znak sekcji) § §
&uml; ¨ ¨ diaeresis = spacing diaeresis (diereza) ¨ ¨
&copy; © © copyright sign (znak copyright) © ©
&ordf; ª ª feminine ordinal indicator ª ª
&laquo; « « left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet (lewy podwójny cudzysłów kątowy) « «
&not; ¬ ¬ not sign (znak negacji) ¬ ¬
&shy; ­ ­ soft hyphen = discretionary hyphen (miękki łącznik) ­ ­
&reg; ® ® registered sign = registered trade mark sign (zarejestrowany znak handlowy) ® ®
&macr; ¯ ¯ macron = spacing macron = overline = APL overbar (górna linia) ¯ ¯
&deg; ° ° degree sign (stopień) ° °
&plusmn; ± ± plus-minus sign = plus-or-minus sign (plus/minus) ± ±
&sup2; ² ² superscript two = superscript digit two = squared (potęga 2 = do kwadratu) ² ²
&sup3; ³ ³ superscript three = superscript digit three = cubed (potęga 3 = do sześcianu) ³ ³
&acute; ´ ´ acute accent = spacing acute ´ ´
&micro; µ µ micro sign (znak mikro) µ µ
&para; pilcrow sign = paragraph sign (znak paragrafu)
&middot; · · middle dot = Georgian comma = Greek middle dot · ·
&cedil; ¸ ¸ cedilla = spacing cedilla ¸ ¸
&sup1; ¹ ¹ superscript one = superscript digit one ¹ ¹
&ordm; º º masculine ordinal indicator º º
&raquo; » » right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet (podwójny prawy cudzysłów kątowy) » »
&frac14; ¼ ¼ vulgar fraction one quarter = fraction one quarter (ułamek 1/4) ¼ ¼
&frac12; ½ ½ vulgar fraction one half = fraction one half (ułamek 1/2) ½ ½
&frac34; ¾ ¾ vulgar fraction three quarters = fraction three quarters (ułamek 3/4) ¾ ¾
&iquest; ¿ ¿ inverted question mark = turned question mark (odwrócony pytajnik) ¿ ¿
&Agrave; À À latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave À À
&Aacute; Á Á latin capital letter A with acute Á Á
&Acirc;   latin capital letter A with circumflex  Â
&Atilde; à à latin capital letter A with tilde à Ã
&Auml; Ä Ä latin capital letter A with diaeresis Ä Ä
&Aring; Å Å latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring Å Å
&AElig; Æ Æ latin capital letter AE = latin capital ligature AE Æ Æ
&Ccedil; Ç Ç latin capital letter C with cedilla Ç Ç
&Egrave; È È latin capital letter E with grave È È
&Eacute; É É latin capital letter E with acute É É
&Ecirc; Ê Ê latin capital letter E with circumflex Ê Ê
&Euml; Ë Ë latin capital letter E with diaeresis Ë Ë
&Igrave; Ì Ì latin capital letter I with grave Ì Ì
&Iacute; Í Í latin capital letter I with acute Í Í
&Icirc; Î Î latin capital letter I with circumflex Î Î
&Iuml; Ï Ï latin capital letter I with diaeresis Ï Ï
&ETH; Ð Ð latin capital letter ETH Ð Ð
&Ntilde; Ñ Ñ latin capital letter N with tilde Ñ Ñ
&Ograve; Ò Ò latin capital letter O with grave Ò Ò
&Oacute; Ó Ó latin capital letter O with acute Ó Ó
&Ocirc; Ô Ô latin capital letter O with circumflex Ô Ô
&Otilde; Õ Õ latin capital letter O with tilde Õ Õ
&Ouml; Ö Ö latin capital letter O with diaeresis Ö Ö
&times; × × multiplication sign × ×
&Oslash; Ø Ø latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash Ø Ø
&Ugrave; Ù Ù latin capital letter U with grave Ù Ù
&Uacute; Ú Ú latin capital letter U with acute Ú Ú
&Ucirc; Û Û latin capital letter U with circumflex Û Û
&Uuml; Ü Ü latin capital letter U with diaeresis Ü Ü
&Yacute; Ý Ý latin capital letter Y with acute Ý Ý
&THORN; Þ Þ latin capital letter THORN Þ Þ
Małe litery narodowe
&szlig; ß ß latin small letter sharp s = ess-zed ß ß
&agrave; à à latin small letter a with grave = latin small letter a grave à à
&aacute; á á latin small letter a with acute á á
&acirc; â â latin small letter a with circumflex â â
&atilde; ã ã latin small letter a with tilde ã ã
&auml; ä ä latin small letter a with diaeresis ä ä
&aring; å å latin small letter a with ring above = latin small letter a ring å å
&aelig; æ æ latin small letter ae = latin small ligature ae æ æ
&ccedil; ç ç latin small letter c with cedilla ç ç
&egrave; è è latin small letter e with grave è è
&eacute; é é latin small letter e with acute é é
&ecirc; ê ê latin small letter e with circumflex ê ê
&euml; ë ë latin small letter e with diaeresis ë ë
&igrave; ì ì latin small letter i with grave ì ì
&iacute; í í latin small letter i with acute í í
&icirc; î î latin small letter i with circumflex î î
&iuml; ï ï latin small letter i with diaeresis ï ï
&eth; ð ð latin small letter eth ð ð
&ntilde; ñ ñ latin small letter n with tilde ñ ñ
&ograve; ò ò latin small letter o with grave ò ò
&oacute; ó ó latin small letter o with acute ó ó
&ocirc; ô ô latin small letter o with circumflex ô ô
&otilde; õ õ latin small letter o with tilde õ õ
&ouml; ö ö latin small letter o with diaeresis ö ö
&divide; ÷ ÷ division sign (znak dzielenia) ÷ ÷
&oslash; ø ø latin small letter o with stroke = latin small letter o slash ø ø
&ugrave; ù ù latin small letter u with grave ù ù
&uacute; ú ú latin small letter u with acute ú ú
&ucirc; û û latin small letter u with circumflex û û
&uuml; ü ü latin small letter u with diaeresis ü ü
&yacute; ý ý latin small letter y with acute ý ý
&thorn; þ þ latin small letter thorn þ þ
&yuml; ÿ ÿ latin small letter y with diaeresis ÿ ÿ

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności