Dzień: 22 lutego 2019

Funkcje

W poprzedniej lekcji tego kursu JavaScript opisałem pętle jako sposób na ponowne wykorzystanie raz napisanego fragmentu kodu poprzez jego wielokrotne uruchomienie. Tamten […]