logo
close

Znacznik HTML tr 'Wiersz tabeli’

20 października 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <tr> służy do utworzenia wiersza tabeli.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

Atrybut bgcolor jest oznaczony jako niezalecany w HTML 4.01, i nie jest wspierany w standardzie XHTML 1.0 Strict.

Przykład:

<table border="1">
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
</table>

Komórka 1
Komórka 2

DTD w których można korzystać ze znacznika <tr>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <tr>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
align Określa wyrównanie zawartości komórek tabeli lub elementów blokowych w poziomie. Dozwolone wartości to:

 • left – wyrównanie do lewej strony;
 • right – wyrównanie do prawej strony;
 • center – wyrównanie do środka;
 • justify – justowanie (wyrównanie do lewej i prawej strony);
 • char – (tylko komórki tabeli) wyrównanie względem podanego znaku (użyj atrybutu char aby go określić).
Nie STF
bgcolor Kolor tła Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
char Znak względem którego zawartość komórek tabeli ma być wyrównana (użyj razem z align=”char”) Nie STF
charoff Dodatkowe przesunięcie wyrównania do pierwszego znaku względem którego jest wyrównanie, w pikselach lub procentach Nie STF
valign Określa wyrównanie zawartości komórek tabeli w pionie. Dozwolone wartości to:

 • top – wyrównanie do góry komórki;
 • middle – wyrównanie do środka komórki;
 • bottom – wyrównanie do dołu komórki;
 • baseline – wyrównanie względem linii bazowej
Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności