logo
close

Znacznik HTML table 'Tabela’

27 maja 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <table> służy do utworzenia tabeli. Tabela składa się z komórek (utworzonych za pomocą znaczników <td> i <th>), zgrupowanych w wiersze za pomocą znaczników <tr>. Tabele można też zagnieżdżać wewnątrz siebie.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

Atrybuty align i bgcolor są oznaczone jako niezalecane w HTML 4.01, i nie są wspierane w standardzie XHTML 1.0 Strict.

Przykład:

<table border="1">
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>

Komórka 1 Komórka 2

DTD w których można korzystać ze znacznika <table>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <table>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
align Określa sposób wyrównania tabeli. Dozwolone wartości to:

 • left – wyrównanie do lewej;
 • right – wyrównanie do prawej;
 • center – wyrównanie do środka.

Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego.

Nie TF
bgcolor Kolor tła Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
border Grubość ramki w pikselach Nie STF
cellpadding Określa margines pomiędzy krawędzią komórki i jej zawartością Nie STF
cellspacing Określa odstęp pomiędzy komórkami Nie STF
frame Określa które krawędzie zewnętrzne tabeli będą widoczne. Dozwolone wartości to:

 • void – brak zewnętrznego obramowania tabeli;
 • above – tylko górna krawędź;
 • below – tylko dolna krawędź;
 • hsides – górna i dolna krawędź;
 • lhs – tylko lewa krawędź;
 • rhs – tylko prawa krawędź;
 • vsides – lewa i prawa krawędź + krawędzie komórek;
 • box – wszystkie krawędzie;
 • border – wszystkie krawędzie.

Uwaga: Aby jakiekolwiek obramowania były widoczne, atrybut border musi być ustawiony na niezerową wartość.

Uwaga: Do kontroli sposobu wyświetlania krawędzi komórek służy atrybut rules.

Nie STF
rules Określa które krawędzie komórek będą widoczne. Dozwolone wartości to:

 • none – brak krawędzi komórek;
 • groups – linie rozdzielające grupy wierszy (zdefiniowane za pomocą znaczników <thead>, <tfoot> i <tbody>) i grupy kolumn (zdefiniowane za pomocą znacznika <colgroup>);
 • rows – tylko linie rozdzielające wiersze;
 • cols – tylko linie rozdzielające kolumny;
 • all – wszystkie krawędzie.

Uwaga: Aby jakiekolwiek obramowania były widoczne, atrybut border musi być ustawiony na niezerową wartość.

Uwaga: Do kontroli sposobu wyświetlania krawędzi komórek służy atrybut rules.

Nie STF
summary Podsumowanie zawartości tabeli (dla syntetyzerów mowy i przeglądarek niewizualnych) Nie STF
width Szerokość w pikselach lub procentach Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności