logo
close

Znacznik HTML script 'Skrypt’

26 maja 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <script> służy do dołączenia do kodu HTML skryptu, np. w języku JavaScript.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

Atrybut language jest oznaczony jako niezalecany w HTML 4.01, i nie jest wspierany w standardzie XHTML 1.0 Strict. Zamiast niego należy stosować atrybut type.

Przykład:

<script type="text/javascript">
document.write('Hello, World!');
</script>

Hello, World!

DTD w których można korzystać ze znacznika <script>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <script>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
charset Określa sposób kodowania znaków użyty w skrypcie Nie STF
defer Wartość defer określa że skrypt nie generuje fragmentów dokumentu HTML, a zatem przeglądarka może kontynuować parsowanie i wyświetlanie strony Nie STF
language Określa nazwę języka skryptu. Niezalecany. Użyj atrybutu type zamiast niego Nie TF
src Adres URL pliku ze skryptem który ma być załadowany (skrypty można umieścić bezpośrednio wewnątrz znacznika script lub można je załadować z zewnętrznego pliku) Nie STF
type Określa typ MIME oznaczający język skryptu, np. text/javascript lub text/vbscript Tak STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności