logo
close

Znacznik HTML param 'Parametr dla obiektu’

5 lipca 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <param> służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników <applet> lub <object>.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

W HTML ten znacznik nie ma znacznika zamykającego.

W XHTML ten znacznik musi być poprawnie zamknięty.

Przykład:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
    codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" 
    width="550" height="400">
    <param name="movie" value="filmik.swf" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
</object>

DTD w których można korzystać ze znacznika <param>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <param>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
name Unikalna nazwa parametru Nie STF
type Typ MIME parametru Nie STF
value Wartość parametru Nie STF
valuetype Określa typ MIME wartości Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności