logo
close

Znacznik HTML noscript 'Sekcja noscript (dla przeglądarek nie obsługujących skryptów)’

5 stycznia 2020
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <noscript> służy do podania alternatywnej treści strony, która powinna zostać wyświetlona w sytuacji gdy skrypt nie zostanie uruchomiony. Będzie to miało miejsce w sytuacji gdy przeglądarka nie obsługuje skryptów (lub konkretnego języka skryptowego), lub też uruchamianie skryptów jest wyłączone.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML: Brak.

Wskazówki:

Jeżeli przeglądarka uruchomi skrypt, to wtedy nie wyświetli treści umieszczonej wewnątrz znacznika <noscript>.

Znacznik <noscript> należy umieścić zaraz po znaczniku <script>.

Stare przeglądarki które nie znają znacznika <script> będą próbowały wyświetlać kod skryptu na stronie jako tekst. Aby temu zapobiec, należy umieścić cały skrypt w znaczniku komentarza. Dzięki temu zostanie on ukryty przed starymi przeglądarkami, a te nowsze sobie z tym poradzą.

Przykład:

<script type="text/javascript"><!--
    document.write("Hello World from Script!");
//--></scipt>
<noscript>
    Hello World from NoScript!
</noscript>

DTD w których można korzystać ze znacznika <noscript>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <noscript>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności