logo
close

Znacznik HTML meta 'Informacje meta’

3 maja 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <meta> pozwala umieścić w dokumencie HTML dodatkowe informacje o nim samym, takie jak np. jego opis czy słowa kluczowe.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

W HTML ten znacznik nie ma znacznika zamykającego.

W XHTML ten znacznik musi być poprawnie zamknięty.

Przykłady:

Opis strony:

<meta name="description" content="Kursy HTML, XHTML, JavaScript" />

Słowa kluczowe:

<meta name="keywords" content="HTML, XHTML, JavaScript" />

Sposób kodowania polskich znaków:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />

DTD w których można korzystać ze znacznika <meta>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <meta>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
content Określa dodatkowe informacje które mają być powiązane z elementem określonym za pomocą atrybutów http-equiv lub name Tak STF
http-equiv Pozwala na określenie wartości dla wybranego nagłówka HTTP. Nagłówki które można w ten sposób określić to:

  • content-type – typ zawartości; zwykle używa się tego nagłówka w celu podania sposobu kodowania dokumentu;
  • expires – określa kiedy zawartość strony przestanie być aktualna;
  • refresh – wymusza odświeżenie strony lub załadowanie innej;
  • set-cookie – ustawia ciasteczko (cookie)
Nie STF
name Określa nazwę dodatkowej informacji o stronie, którą można podać. W ten sposób można podać m.in.:

  • author – autor strony;
  • description – opis strony;
  • keywords – słowa kluczowe;
  • generator – oprogramowanie za pomocą którego została stworzona strona;
  • revised – data ostatniej aktualizacji.
Nie STF
scheme Określa format lub kontekst który powinien zostać użyty podczas interpretowania wartości podanej w atrybucie content. Może to być użyteczne przy analizie danych które mogą być zapisane w różny sposób, np. daty Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności