logo
close

Znacznik HTML map 'Mapa odsyłaczy graficznych’

16 września 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <map> służy do stworzenia mapę obrazu po stronie przeglądarki. Mapa obrazu jest to obraz z obszarami na których można kliknąć.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML: Brak.

Wskazówki:

Znacznik <area> jest zawsze umieszczony wewnątrz znacznika <map>, i służy on do tworzenia obszarów na mapie obrazu.

Atrybut usemap znacznika <img> odnosi się do atrybutu id lub name (w zależności od przeglądarki). Z tego powodu należy stosować obydwa atrybuty.

Przykład:

<img src="../webdir.gif" width="101" height="77" alt="" title="" usemap="#mapa" />
<map name="mapa" id="mapa">
<area shape="rect" coords="1, 1, 101, 30" href="/kursy/html/" alt="Kurs HTML" title="Kurs HTML" />
<area shape="rect" coords="1, 48, 101, 77" href="/kursy/javascript/" alt="Kurs JavaScript" title="Kurs JavaScript" />
</map>

książka

Kurs HTML Kurs JavaScript

DTD w których można korzystać ze znacznika <map>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <map>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
accesskey Określa klawisz skrótu, który po naciśnięciu razem z klawiszem Alt spowoduje uaktywnienie elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator mapy obrazu Tak STF
name Definiuje nazwę obiektu, za pomocą której można się do niego odwołać w skryptach Nie STF
tabindex Definiuje kolejność w jakiej mają być aktywowane elementy przy przechodzeniu klawiszem Tab Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia focusu
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności