logo
close

Znacznik HTML link 'Odnośnik do zasobu’

28 września 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <link> służy do określenia relacji pomiędzy dwoma połączonymi dokumentami.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

W HTML ten znacznik nie ma znacznika zamykającego.

W XHTML ten znacznik musi być poprawnie zamknięty.

Uwagi:

Znacznik <link> jest pustym znacznikiem, zawiera on tylko atrybuty.

Znacznik <link> może być użyty tylko w sekcji <head>. Można go tam wstawić dowolną ilość razy.

Przykład:

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="arkusz.css" />
</head>

DTD w których można korzystać ze znacznika <link>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <link>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
charset Określa sposób kodowania znaków docelowego adresu URL Nie STF
href Docelowy adres URL Nie STF
hreflang Język podstawowy docelowego adresu URL Nie STF
media Określa dla jakiego typu urządzenia przeznaczony jest docelowy dokument

 • screen – monitory komputerowe;
 • tty – urządzenia używające stałej matrycy znaków, np. dalekopis, terminal, lub urządzenie posiadające ograniczone możliwości wyświetlania;
 • tv – telewizory lub podobne urządzenia (niska rozdzielczość, ograniczone możliwości przewijania);
 • projection – projektory;
 • handheld – urządzenia trzymane w ręku (mały ekran, ograniczona przepustowość pasma);
 • print – drukarki oraz opcja podglądu wydruku na ekranie komputera;
 • braille – urządzenia prezentujące tekst za pomocą alfabetu Braille’a;
 • aural – urządzenia syntetyzujące dźwięk;
 • all – wszystkie urządzenia (wartość domyślna);
Nie STF
rel Określa relację pomiędzy bieżącym dokumentem i docelowym adresem URL. Dozwolone wartości to: alternate designates, stylesheet, start, next, prev, contents, index, glossary, copyright, chapter, section, subsection, appendix, help, bookmark Nie STF
rev Określa relację pomiędzy docelowym adresem URL i bieżącym dokumentem. Dozwolone wartości to: alternate designates, stylesheet, start, next, prev, contents, index, glossary, copyright, chapter, section, subsection, appendix, help, bookmark Nie STF
target Określa gdzie otworzyć docelowy adres:

 • _blank – w nowym oknie;
 • _self – w tej samej ramce;
 • _parent – w ramce która jest rodzicem bieżącej ramki;
 • _top – w ramce najwyższego poziomu, czyli w całym oknie przeglądarki.
Nie ST
type Określa typ MIME docelowego adresu URL Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności