logo
close

Znacznik HTML isindex 'Tekst wstawiony’

29 stycznia 2020
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Ten znacznik został uznany za niezalecany w standardzie HTML 4.01 i XHTML.

Znacznik <isindex> służy do wstawienia jednoliniowego pola do wprowadzania tekstu.

Znacznik ten może być użyty w formularzu. Nie posiada on jednak nazwy, dlatego zawartość pola zostanie wysłana w nietypowy sposób do skryptu obsługującego formularz – zamiast użycia formy nazwa=wartość, zostanie użyta forma wartość.

Przeglądarki wyświetlając to pole dodają dodatkowo nad nim i poniżej niego poziomą linię (taką jak znacznik <hr>), a opis pola (atrybut prompt) wyświetlają po lewej stronie (IE, Firefox) lub powyżej (Opera).

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

Znacznik nie jest wspierany w standardzie XHTML 1.0 Strict.

Przykład:

<isindex prompt="" />

DTD w których można korzystać ze znacznika <isindex>: Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <isindex>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
prompt Opis pola Nie TF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności