logo
close

Znacznik HTML iframe 'Ramka pływająca (iframe)’

31 grudnia 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <iframe> służy do wstawienia ramki pływającej (ramki iframe) do dokumentu HTML. Ramka pływająca może w sobie zawierać np. inną stronę WWW.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML: Brak.

Przykład:

<iframe src="newsy.php" width="500" height="200"></iframe>

DTD w których można korzystać ze znacznika <iframe>: Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <iframe>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
align Określa sposób wyrównania ramki pływającej względem otaczającego tekstu. Dozwolone wartości to:

  • left – wyrównanie do lewej;
  • right – wyrównanie do prawej;
  • top – wyrównanie do góry;
  • middle – wyrównanie do środka;
  • bottom – wyrównanie do dołu.
Nie TF
frameborder Określa czy obramowanie dookoła ramki powinno być wyświetlane (1), czy też nie (0) Nie TF
height Wysokość elementu w pikselach lub procentach Nie TF
longdesc Adres URL gdzie znajduje się dłuższy opis zawartości ramki lub obrazka. Możesz podać go dla przeglądarek które nie obsługują ramek lub nie wyświetlają obrazków Nie TF
marginheight Wielkość górnego i dolnego marginesu ramki w pikselach Nie TF
marginwidth Wielkość lewego i prawego marginesu ramki w pikselach Nie TF
name Definiuje nazwę obiektu, za pomocą której można się do niego odwołać w skryptach Nie TF
scrolling Określa czy i kiedy paski przewijania mają być wyświetlane. Dozwolone wartości to:

  • yes – paski przewijania są zawsze widoczne. Jeżeli zawartość ramki nie wymaga przewijania poziomo lub pionowo, odpowiedni pasek (lub paski) przewijania są nieaktywne (wyszarzone);
  • no – paski przewijania nie są wyświetlane, nawet w przypadku gdy zawartość ramki jest większa od jej rozmiaru;
  • auto – paski przewijania są wyświetlane tylko wtedy gdy są potrzebne. Jeżeli zawartość ramki jest mniejsza od jej rozmiaru, paski są ukryte.
Nie TF
src Adres URL pliku który ma zostać pokazany w ramce Nie TF
width Szerokość w pikselach lub procentach Nie TF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności