logo
close

Znacznik HTML caption 'Tytuł tabeli’

27 marca 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <caption> pozwala podać opis tabeli. Musi być on umieszczony zaraz po znaczniku <table>. Taki opis można dodać tylko raz do tabeli. Przeglądarki zazwyczaj wyświetlają ten opis jako wycentrowany tekst nad tabelą.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

Atrybut align jest oznaczony jako niezalecany w standardzie HTML 4.01, i nie jest wspierany w standardzie XHTML 1.0 Strict.

Przykład:

<table border="1">
<caption>To jest moja tabelka</caption>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

To jest moja tabelka
Komórka 1 Komórka 2

DTD w których można korzystać ze znacznika <caption>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <caption>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
align Określa sposób wyrównania opisu tabeli. Dozwolone wartości to:

  • left – wyrównanie do lewej;
  • right – wyrównanie do prawej;
  • top – wyrównanie do góry;
  • bottom – wyrównanie do dołu.

Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego.

Nie TF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności