logo
close

Znacznik 'definicja typu dokumentu’

12 grudnia 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <!DOCTYPE> służy do deklaracji typu dokumentu, i powinien być umieszczony jako pierwszy element w dokumencie HTML, w szczególności przed znacznikiem <html>. Ten znacznik informuje przeglądarkę której wersji HTML lub XHTML używa wczytywana właśnie strona.

Ważne: ten znacznik nie posiada znacznika zamykającego, i musi być zawsze pisany dużymi literami!

Znaczniki DOCTYPE dla HTML

HTML 4.01 posiada trzy typy dokumentów: Strict, Transitional i Frameset.

HTML Strict DTD

Użyj tej wersji gdy chcesz oddzielić sposób prezentacji dokumentu HTML od jego treści, czyli gdy chcesz przenieść wszystkie informacje o wyglądzie dokumentu HTML do zewnętrznego arkusza stylów CSS.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML Transitional DTD

Deklaracja DOCTYPE HTML Transitional zawiera także atrybuty i znaczniki HTML które w wersji Strict zostały przeniesione do arkuszy styli CSS. Użyj tej wersji gdy potrzebujesz użyć możliwości formatowania tekstu HTML, ponieważ np. Twoi czytelnicy używają przeglądarek nie wspierających kaskadowych arkuszy styli CSS.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML Frameset DTD

Ta wersja DTD powinna być używana dla dokumentów z ramkami. Jest to zmodyfikowana wersja HTML Transitional DTD, gdzie element <body> został zastąpiony przez element <frameset>.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Znaczniki DOCTYPE dla XHTML

XHTML 1.0 również posiada trzy typy DTD: Strict, Transitional, and Frameset. Wynika to z faktu że XHTML 1.0 jest to de facto HTML 4.01 do którego zastosowano reguły wymagane przez dokumenty XML.

XHTML Strict DTD

Użyj tej wersji gdy chcesz oddzielić sposób prezentacji dokumentu XHTML od jego treści, czyli gdy chcesz przenieść wszystkie informacje o wyglądzie dokumentu XHTML do zewnętrznego arkusza stylów CSS.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML Transitional DTD

Deklaracja DOCTYPE XHTML Transitional zawiera także atrybuty i znaczniki XHTML które w wersji Strict zostały przeniesione do arkuszy styli CSS. Użyj tej wersji gdy potrzebujesz użyć możliwości formatowania tekstu XHTML, ponieważ np. Twoi czytelnicy używają przeglądarek nie wspierających kaskadowych arkuszy styli CSS.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML Frameset DTD

Ta wersja DTD powinna być używana dla dokumentów z ramkami. Jest to zmodyfikowana wersja XHTML Transitional DTD, gdzie element <body> został zastąpiony przez element <frameset>.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

DTD w których można korzystać ze znacznika <!DOCTYPE>: Strict, Transitional, Frameset.

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności