logo
close

Priorytety operatorów

19 marca 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Kurs JavaScript

Język JavaScript posiada ściśle zdefiniowane reguły w jakiej kolejności powinny być obliczane poszczególne operatory – nazywa się to priorytetami operatorów. Im operator ma wyższy priorytet, tym wcześniej będzie wykonywany. Język nigdy nie dopuści do wykonania operatora, jeżeli jeszcze nie zostały wyliczone wartości operatorów o wyższych priorytetach – jedynym sposobem na zmianę tego jest użycie nawiasów ( ).

W poniższej tabeli są wymienione wszystkie operatory, poczynając od tych od najwyższym priorytecie. Operatory znajdujące się w jednym wierszu posiadają identyczny priorytet.

Oczywiście nie musisz się tego wszystkiego uczyć na pamięć – raczej zapoznaj się pobieżnie z tą tabelką, aby w przyszłości mieć świadomość że takie coś istnieje, i gdzie można się odwołać aby sprawdzić czy problemy z jakimś wyrażeniem nie są właśnie spowodowane przez złą niż oczekiwana kolejnością obliczania operatorów w wyrażeniu.

Operatory Opis
. [] () Dostęp do pól, odwołania do tablic, wywołania funkcji i grupowanie wyrażeń
++ — – ~ ! delete new typeof void Operatory jednoargumentowe, pobranie typ wartości, tworzenie obiektów i wartości niezdefiniowane
* / % Mnożenie, dzielenie i dzielenie modulo
+ – Dodawanie, odejmowanie i łączenie ciągów znaków
<< >> >>> Przesunięcia bitowe
< <= > >= instanceof Mniejszy niż, mniejszy lub równy, większy niż, większy lub równy, sprawdzenie czy obiekt jest instancją klasy
== != === !== Równość, nierówność, dokładna równość i dokładna nierówność
& Iloczyn bitowy
^ Różnica symetryczna bitowa (XOR)
| Suma bitowa
&& Iloczyn logiczny
|| Suma logiczna
?: Operator warunkowy
= += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= >>>= Przypisanie, przypisanie z operacją
, Obliczanie wielu wyrażeń

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności